Biodiesel

Bycie „eko” staje się coraz bardziej popularne na całym świecie. Spożywa się organiczne pokarmy, dzieciom daje się ekologiczne zabawki czy używa się tetrowych pieluch, segreguje się śmieci. Coraz częściej zamienia się także olej napędowy na tzw. biodiesla. To, że jest „eko” jest jego wielkim atutem. Jakie inne zalety (i wady) posiada biodiesel?

stacja biodiesel

Biodiesel to inaczej biopaliwo wykorzystywane w silnikach wysokoprężnych, czyli dieslach. Stanowi on przetworzony chemicznie olej roślinny, np. rzepakowy czy tłuszcz zwierzęcy połączony z metanolem i katalizatorem (np. KOH). Biodieslem nazywa się zarówno estry metylowe kwasów tłuszczowych, jak również mieszanki paliwowe z olejem napędowym. Światowa produkcja tego biopaliwa wzrasta co roku o 20%.

Ten rodzaj paliwa jest produktem proekologicznym. Biodiesel nie wytwarza zanieczyszczeń powietrza związkami siarki, ponieważ posiada bliską zeru zawartość SO2. Ponadto spala się znacznie czyściej od paliw ropopochodnych (nawet wówczas, gdy spełniają najnowsze normy dotyczące składu chemicznego). W porównaniu z tradycyjnym olejem napędowym cechuje się mniejszą zawartością tlenku węgla oraz niedopalonych węglowodorów (do 40%), niższym zadymieniem, znacznie niższą emisją CO2, a także mniejszą ilością związków kancerogennych.

Biodiesel oprócz przyjaznego środowisku składu spalin może się również poszczycić biodegradowalnością. W przypadku przedostania się go do gruntu lub też wód gruntowych nie powoduje on ich skażenia.

Biodiesel ma bardzo dobre właściwości smarne, lepsze niż zwykły olej napędowy. Pozwalają one na zwiększenie trwałości aparatury wtryskowej w silniku, a co za tym idzie- przedłużają żywotność silnika.

Za stosowaniem biodiesla przemawiają także argumenty ekonomiczne:

  • produkowanie biodiesla z oleju rzepakowego aktywizuje tereny wiejskie i pozwala zagospodarować nieużytki rolne
  • biodiesel nie zwiększa stężenia CO2 w atmosferze spowodowanego spalaniem surowców kopalnych
  • dzięki wykorzystaniu produkowanych w kraju domieszek do paliw płynnych możliwe jest częściowe uniezależnienie energetyczne danego państwa od dostaw ropy, a także zmniejszenie zależności cen paliwa od zmian cen ropy naftowej czy kursów walut

Problemami wynikającymi ze stosowania tego biopaliwa są m. in.: możliwość rozpuszczenia uszczelki i przewodów wykonanych z gumy oraz niektórych tworzyw sztucznych, możliwość zatkania się filtrów paliwa spowodowanych osadzaniem się zanieczyszczeń, niska odporność biopaliwa na utlenianie (wpływa na czas jego przechowywania), większe zużycie (w porównaniu do oleju napędowego ma niższą wartość opałową) czy możliwa konieczność użycia dodatkowych chłodnic dla biodiesla (w celu stosowania optymalnej dawki paliwa przez aparaturę wtryskową). Biodiesel blokuje także zimny filtr paliwa w temperaturze wyższej niż w przypadku stosowania oleju napędowego.

Biodiesel jest biodegradowalny, nietoksyczny, tańszy i mniej szkodliwy dla środowiska w porównaniu z olejem napędowym (dieslem). Jednak jego stosowanie może przyczynić się do wymiany filtrów olejowych czy innej poważnej awarii. Zdecydowanie lepiej jest go używać w starszych pojazdach, ponieważ nowsze modele z silnikiem diesla wymagają paliwa o wysokiej liczbie cetanowej, której nie posiada biopaliwo.